Togene stanser i politisk streik

Torsdag 17. oktober mellom klokken 14 og 15 tar NorskJernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund ut sine ansatte ipolitisk streik. All togtrafikk stanser i denne timen.