Statkraft får mer penger

Statkraft får til sammen 16 milliarder kroner for å kjøpe seg opp i det norske kraftmarkedet. Det går fram av en innstilling energi— og miljøkomiteen på Stortinget avga torsdag.