Krasse politikere mot Tønne

Fylkespolitikerne i Rogaland uttaler seg meget krast mot den statlige sykehusovertakelsen. Sentralisering og mindre folkevalgt innflytelse, frykter rogalandspolitikerne.