Siri Bjerke vil legge klimapress på USA

Miljøvernminister Siri Bjerke vil forsøke å presse USA til å forplikte seg til å følge Kyoto-avtalen mens hun er i USA.