Støtter kampen mot prostitusjon i Nord

Sosial— og helsedepartementet har gitt 200.000 kroner til Nettverk i nord mot prostitusjon og vold. Midlene skal brukes til å bekjempe prostitusjon i Barentsregionen.