Jåttå-avgjørelse kan drøye

Forhandlingene om den fremtidige organiseringen av Forsvaret gårikke så glatt som lederen i forsvarskomiteen, Hans J. Røsjorde,hadde håpet på. Komiteen kan komme til å bruke helgen for å leggefram en innstilling.