Ulik lønn for fastlegene

Fastlegeordningen bidrar til større inntektsforskjeller mellom legene.