Millionbot til Grieg Seafood AS

Grieg Seafood Rogaland AS er ilagt et forelegg på to millionerkroner etter at 190 tonn regnbueaure rømte fra et oppdrettsanleggpå Kvitsøy høsten 1999.