Åtte av ti bor i tettsted

Norske tettsteder fikk i fjor 40.000 flere innbyggere. Nær halvparten av veksten kom i de fire største byene.