Over 10.000 elever har søkt yrkesfag

Tirsdag får 18.246 søkere svar på hvilken studieretning de kommer inn på i videregående skole. 63 prosent av søkerene vil inn på yrkesfaglige retninger.