Visst kan det bli enda verre

Det er ikke nødvendigvis liberalismen det er noe i veien med. Men alt det den kan føre til.