Strafferettsekspert: Rasismetiltale kan skjerpe straffen

Rasismetiltalen i Beheim Karlsen-saken vil kunne virke straffeskjerpende ved en eventuell domfellelse. Det mener førsteamanuensis Svein Slettan ved Universitetet i Oslo.