Schiøtz vil fjerne juryordning

Kort tid før juryen skal avsi sin dom i Orderud-saken, sier Per Orderuds forsvarer Cato Schiøtz at han vil ha hele juryordningen fjernet.