Helsetilsynet åpner for kjemisk kastrering

Statens Helsetilsyn åpner for hormonbehandling av seksualforbrytere i fengslene.