Likestilt på papiret

Hva vil kvinnen? spurte kjønnsforsker Toril Moi, og mente at ordet vil ikke nødvendigvis uttrykke den frie vilje. Kjønnsdiskriminering har dypere og mer usynlige årsaker.