SAS-funksjonærene skal arbeide etter boken

SAS-funksjonærer vil fra torsdag klokken 6 bare arbeide etter fastlagte rutiner, og vil ikke ta på seg overtid som det på forhånd ikke er gjort avtale om.