Flere alvorlige trafikkskader

8.440 veitrafikkulykker ble rapportert til politiet i 2000. 341 personer mistet livet og 11.662 kom til skade i ulykkene. Det er henholdsvis 37 og 202 flere omkomne og skadde enn i 1999.