Sjølvtillit i full galopp

Det var den vinteren Høgre fekk sjølvkjensla tilbake. Det gjekk frå å vera nummer fire til å bli det nest største partiet på gallupen. Forholda ligg til rette for eit landsmøte i feststemning.