-Lettet etter forlik

To dager før trippeldrapet på Orderud gård i mai 1999 skal Per Orderud ha fått beskjed om at gårdstvisten med foreldrene endelig var løst.