Stavangerjenter utfordret statsråd

Regjeringen skal styrke barn og unges engasjement for bistandsarbeid ved å trekke de unge mer med i utviklingspolitikken.