Stevner 22 nye kommuner som byttet ut KLP

Norsk Kommuneforbund stevner 22 nye kommuner som har skiftet fra Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) til private forsikringsselskap.