- Litt biodiesel gir ikke større helsefare

Selv om forskningen ikke er entydig, har helse— og miljømyndighetene konkludert med at folkehelsen ikke er truet av at det blandes inn biodiesel i vanlig diesel på dagens nivå.