Stillestående selstrid koster Norge millioner

Norge har så langt betalt over ni millioner kroner i advokathonorarer i den stillestående selstriden med EU.