Deltakelse i narkotikaprogram ga ikke mildere straff

Det at en person dømt for legemsfornærmelse deltar i et narkotikaprogram med domstolskontroll, gir ikke grunnlag for å gjøre fengselsstraff betinget, slår Høyesterett fast i en ny dom.