Anker dom etter drap på hotell i Molde

En 58-åring som er dømt til tolv års fengsel for drap på Kjersti Slinning (53) på et hotell i Molde, anker straffeutmålingen til Høyesterett.