Havforskerne anbefaler å kutte kraftig i torskekvoten i Nordsjøen

Torskekvoten i Nordsjøen bør kuttes med 70 prosent, anbefaler Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

Publisert: Publisert:

Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

  • NTB

Havforskerne mener at torskebestanden er i dårlig forfatning, og reduserer derfor kvoterådet for torsk til 10.457 tonn, noe som er 70 prosent ned fra i fjor, da kvoterådet for torsk ble halvert.

Kvoterådene gis årlig av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), der Havforskningsinstituttet samarbeider med eksperter i landene rundt Nordsjøen.

Etter noen år med ganske god tilstand for bunnfiskbestandene, har situasjonen for de viktigste artene blitt dårligere. Kvoterådet for torsk reduseres for å sikre en bærekraftig forvaltning av bestanden i nær fremtid.

De første resultatene i et forskningsprosjekt som Havforskningsinstituttet har startet, antyder at høyere temperatur under gyteperioden er en viktig årsak til den reduserte rekrutteringen.

Rådene for de andre fiskeartene går også ned, men det i mindre grad enn for torsk. For sei, som er den andre av de to viktigste bunnfiskbestandene, går kvoterådet ned med 15 prosent.

Publisert: