- Gamblet bevisst med dykkernes helse

— Pionerdykkerne var de få som ble ofret for de mange. De ansvarlige kjente til risikoen, hevder forfatter Knut Ørjasæter.