Selvpåførte forgiftninger et stort helseproblem

Årlig legges rundt 8.600 personer inn på norske sykehus på grunn av selvpåførte forgiftninger. De siste 15 årene har det likevel vært en nedgang.