Slipper sykehuskostnadene løs i et halvt år

Fra 1. januar neste år skal sykehusene få langt mer penger når debehandler flere pasienter. Først et halvt år senere kommerforslagene som skal holde kostnadene under kontroll og hindre atpengene styres mot de enkleste pasientgruppene.