Lagmannsretten stadfester varetekt

Gulating lagmannsrett forkastet påkjæringen av varetekten av 41-åringen som er siktet i Førde-saken.