Vil norsk språk være borte om hundre år?

Norsk språkråd har satt ned en ressursgruppe som skal utarbeide en strategi for å bevare det norske språket i framtiden. Noen mener det vil dø helt ut.