- Utslippsreduksjon trenger ikke bli dyrt

Det er fullt mulig for Norge å redusere utslippene av klimagasser med to tredeler innen år 2050.