Usikker framtid for bunnfisk i Nordsjøen

Bestandene av torsk, rødspette og tunge i Nordsjøen er utenfor sikre biologiske grenser. Fangststopp burde vært innført på alle typer bunnfisk, mener Havforskningsinstituttet.