- Bør hemmeligholde fagorganisering

Tysk fagbevegelse har lenge hatt vanskeligheter med Lidl-konsernet. Verken medlemmer eller ansatte i fagforeningen er velkomne i butikkene, og organisasjonssekretær Cristian Paulowitsch i landets største fagforening, Verdi, forteller at de råder sine medlemmer til å holde medlemskapet hemmelig for ledelsen i Lidl.