Eldre kvinne omkom etter påkjørsel i fotgjengerfelt