Vil ikke redusere tinglysingsgebyret

Justisdepartementet ønsker ikke å redusere tinglysingsgebyret til tross for at Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, finansnæringen og opposisjonspolitikerne mener gebyret hemmer konkurransen mellom bankene.