KFOR-soldater vil oftere hjem

Norske soldater og befal som skal tjenestegjøre i internasjonale fredsoperasjoner krever flere permisjoner og oftere hjemreise.