Ønsker tøffere tiltak mot unge lovovertredere

Barneombud Trond Waage vil ha tøffere tiltak mot kriminelle barn.Han foreslår en lovendring som som i sterkere grad gjør det mulig åstille foreldrene til ansvar når barna deres bryter loven.