Paust benekter å ha noe med drapene å gjøre

Jan Christian Paust benektet i retten kategorisk at han har noe med trippeldrapet å gjøre.