Mistanke om millionsvindel i trygd

16 rogalendinger er anmeldt for trygde— bedrageri i 2001. Svindelen er likevel en dråpe i havet av de totale utbetalingene fra trygdeetaten.