Sesamfrø forbudt på grunn av salmonellamistanke

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har inntil videre nedlagt forbud mot salg og import av flere produkter som inneholder knuste sesamfrø på grunn av mistanke om salmonellasmitte.