Fylkeslege oppfordrer sykehus til å sjekke beredskapslagre

Alle landets sykehus bør sjekke måten medikamenter oppbevares på i beredskapslagrene, mener fylkeslegen i Vest-Agder.