Kjensli kan være medforsvarer i Orderud-saken

Eidsivating lagmannsrett er kommet til at advokat Morten Kjensli kan være medforsvarer for drapstiltalte Lars Grønnerød i Orderud-saken.