Frp-glede over klimautspillet til George Bush

Fremskrittspartiet gleder seg over at USAs president George Bush ikke vil godkjenne Kyoto-avtalen.