Maktkåte norsk-pakistanere

Afshan Rafiq er den første muslim som har fått fast plass på Stortinget. Det er ingen tilfeldighet at hun har pakistansk bakgrunn.