Nestleder i Høyre kan ryke ut

Valget er ennå ikke avgjort i Vest-Agder.