Strid om bruk av tvangsmidler

Et forslag som åpner for bruk av tvang som remmer og innlåsning av demente personer, blir tvert avvist av Senterpartiet. Arbeiderpartiet ser imidlertid det positive i et klart definert lovverk med sterke kontrollmekanismer, melder NTB.