Sykelønna fredes i to år

Sykefraværet skal ned med 20 prosent og sykelønna skal ikke røres.Det er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om. Fredningenav sykelønnsordningen vil vare i minst to år.