Flere vil ha støtte til etterutdanning

550 offentlige og private bedrifter har søkt om støtte til prosjekter for etterutdanning i arbeidslivet. 253 søkere er fra privat sektor, en økning på 60 prosent.