Helikopter på døgnvakt

Besetningene på landets redningshelikoptere skal over på døgnkontinuerlig vakt.